Velkommen til gallupforum

GallupForum er Kantar Medias store danske internetpanel. Mere end 45.000 personer over 14 år med bopæl i Danmark er medlemmer af panelet, der dækker praktisk taget alle grupper af befolkningen. Idéen med panelet er bl.a., at det skal være nemmere for dig at deltage i markeds- og opinionsundersøgelser.

GallupForum har eksisteret siden december 2002, og vi gennemfører hvert år flere tusinde forskellige undersøgelser, heriblandt medie- og produktmålinger samt danskernes holdning til en lang række forskellige emner inden for politik, kultur, livsstil og velfærd.