Spørgsmål & svar

Undersøgelser og indhold i spørgeskemaer

Hvor længe kan jeg svare på en undersøgelse?

Undersøgelserne er som regel åbne for besvarelser i minimum 5 dage, men visse undersøgelser skal være færdige på væsentligt kortere tid, f.eks. undersøgelser vedrørende meget aktuelle emner. Præcis hvor længe den enkelte undersøgelse er åben kan du se, når du klikker på linket til undersøgelsen.

Bliver undersøgelsesresultaterne offentliggjort?

Undersøgelserne bliver købt af Kantar Medias kunder, og kan handle om alt fra din holdning til forskellige emner eller dine dagligdags vaner over udvikling af nye emballager og afdækning af hvem kundens målgruppe er, til om at få indblik i folks kendskab til annoncer og reklamer. Når vi har mulighed for det offentliggør vi resultaterne her på hjemmesiden, men da undersøgelsesresultaterne er kundens ejendom og ofte af konkurrencemæssige årsager fortrolige, har vi i nogle tilfælde ikke mulighed for dette. Det vil oftest være undersøgelser om holdninger til aktuelle emner vi kan vise resultater fra.

Hvorfor kan jeg ikke rette/ændre tidligere svar i undersøgelsen?

Vi er klar over, at det i nogle tilfælde ville være rart at kunne gå tilbage til de tidligere spørgsmål. Ofte spørger vi i første omgang til din umiddelbare holdning eller kendskab til et emne, og derefter giver vi dig nogle yderligere oplysninger før vi stiller de næste spørgsmål. Hvis det var muligt at gå tilbage og ændre sine svar ville vi ikke længere kunne regne med resultaterne af denne type spørgsmål, så derfor giver vi ikke mulighed for at ændre tidligere afgivede svar.

Jeg har ingen holdning til undersøgelsens emne/produkt/brand

Vi kan godt forstå, at det kan være svært, at skulle vurdere et produkt eller mærke, som man måske aldrig selv har brugt.

Idéen med den type spørgsmål er blot at finde ud af, hvad deltagerne umiddelbart mener. Selv om man ikke har et grundigt kendskab til mærket eller produktet vil man typisk have et indtryk dannet af hvad man har hørt fra andre eller læst eller set i medier og lignende. Du skal blot svare ud fra dette umiddelbare indtryk. I behandlingen af undersøgelsens resultater tages naturligvis højde for, at det ikke er alle der har brugt produktet eller mærket.

Helt generelt går vi meget op i, at der altid skal være en mulighed for at svare "Ved ikke" på spørgsmålene. Nogle gange er det dog ikke muligt. Det kan f.eks. være fordi undersøgelsen tidligere er gennemført uden en "Ved ikke"-svarmulighed, og at data ikke vil kunne sammenlignes, hvis der ændres på svarmulighederne. I de tilfælde, hvor der ikke er en "Ved ikke"-svarmulighed, beder vi dig blot svare ud fra din umiddelbare indskydelse; også selv om du ikke kender så meget til det, der spørges om. Der er ingen forkerte svar på vores spørgsmål.

Det er naturligvis helt i orden, hvis du ikke ønsker at færdiggøre din besvarelse. Hvis du skulle modtage en påmindelse fra os forbindelse med denne undersøgelse, kan du blot se bort fra den.

Jeg vil ikke/kun modtage undersøgelser om bestemte emner

Vi har desværre ikke mulighed for at sortere de undersøgelser, du inviteres til, efter emne. Alle respondenterne bliver tilfældigt udvalgt ud fra nogle overordnede krav om repræsentativitet for hver undersøgelse. Det er naturligvis helt i orden, hvis du ikke ønsker at besvare alle vores undersøgelser. For at undgå at modtage rykkere for din manglende deltagelse skal du blot klikke på linket til undersøgelsen, og så her klikke nej til at deltage.

Jeg vil modtage færre undersøgelser

Vi har desværre ikke mulighed for at nedjustere mængden af undersøgelser, du inviteres til, da alle respondenterne bliver tilfældigt udvalgt ud fra nogle overordnede krav om repræsentativitet. Det er naturligvis helt i orden, hvis du ikke ønsker at besvare alle vores undersøgelser. For at undgå at modtage rykkere for din manglende deltagelse skal du blot klikke på linket til undersøgelsen, og så her klikke nej til at deltage.

Jeg har lige deltaget i en undersøgelse om samme emne

Nogle undersøgelser foretages hver uge, hele året. Når man har deltaget, bliver man ikke inviteret til at deltage i den samme undersøgelse igen inden for en nærmere fastsat tidsfrist, typisk 3 eller 6 måneder.

Derfor kan man godt opleve at få tilsendt en undersøgelse som man besvarede for f.eks. 7 måneder siden. Dette er ikke en fejl, og man er meget velkommen til at deltage igen, ligesom man naturligvis er velkommen til at sige nej tak.

Vi laver undersøgelser om en række forskellige emner, men nogle emner går naturligvis igen. Det drejer sig f.eks. om undersøgelser om politisk ståsted og forbrugsvaner. Selv om spørgsmålene handler om det samme emne, er der tale om en ny undersøgelse, og man er meget velkommen til at svare.

Vi begår sjældent fejl i udvælgelsen af undersøgelser, så når du modtager en undersøgelse fra os, kan du som udgangspunkt altid stole på, at vi meget gerne vil have dine svar.

Hvorfor tog besvarelsen længere tid end angivet?

Vi beklager mange gange at du har oplevet, at den tid du brugte ikke stemte overens med det, vi havde angivet.

Når vi skal estimere hvor lang tid, en undersøgelse gennemsnitligt varer, gør vi det ud fra antallet og typen af spørgsmål samt vores erfaringer på området. Når de første besvarelser er kommet ind kontrollerer vi, at gennemsnitstiden lever op til det forventede, og hvis det ikke er tilfældet justerer vi naturligvis estimatet. Vi tjekker løbende hvor gode vi er til at ramme tidsestimaterne, og overordnet set er det få procent af vores undersøgelser hvor vi rammer væsentligt forbi.

Alligevel kan du opleve, at den tid du er om at svare, ikke passer med det, vi har angivet. Det kan f.eks. være tilfældet ved undersøgelser hvor svarene på de første spørgsmål i undersøgelsen afgør hvilke og hvor mange spørgsmål den enkelte deltager skal svare på.

Vi håber på din forståelse for, at vi på denne baggrund ikke kan angive tidsforbruget mere præcist, end tilfældet er nu.

Hvorfor mangler svarmuligheden ”Ved ikke”?

Helt generelt går vi meget op i, at der altid skal være en mulighed for at svare "Ved ikke" på spørgsmålene.

Nogle gange er det dog ikke muligt. Det kan f.eks. være fordi undersøgelsen tidligere er gennemført uden en "Ved ikke"-svarmulighed, og at data ikke vil kunne sammenlignes, hvis der ændres på svarmulighederne.

Når resultaterne af undersøgelserne skal analyseres, bliver der naturligvis taget højde for, om deltagerne har haft mulighed for at svare "Ved ikke" eller ej.

I de tilfælde, hvor der ikke er en "Ved ikke"-svarmulighed, beder vi dig blot svare ud fra din umiddelbare indskydelse; også selv om du ikke kender så meget til det, der spørges om.

Hvorfor kan jeg ikke give et uddybende svar på et spørgsmål?

Engang imellem kan det som deltager være frustrerende ikke at kunne give et mere uddybende svar end graden af hvor "enig" eller "uenig" man er. Det har vi fuld forståelse for, men undersøgelserne er designet, så vi spørger efter præcis de informationer, som skal bruges i afrapporteringen efterfølgende. På den måde sikrer vi, at vi ikke bare ’spørger løs’ og bruger mere af deltagerens tid end højst nødvendigt.

Jeg ønsker ikke at færdiggøre besvarelsen

Det er naturligvis helt i orden, hvis du ikke ønsker at færdiggøre din besvarelse. Hvis du skulle modtage en påmindelse fra os forbindelse med denne undersøgelse, kan du blot se bort fra den.

Hvorfor modtager jeg en rykker, når jeg allerede har besvaret undersøgelsen?

Det sker desværre en sjælden gang imellem at vi fejlagtigt sender en rykker ud til deltagere, der allerede har svaret på undersøgelsen. Dette betyder ikke, at vi ikke har registreret din besvarelse. Modtager du en fejlagtig rykker, skal du derfor blot se bort fra vores henvendelse.

Mit medlemskab

Hvordan afmelder jeg mig GallupForum?

Du skal blot sende os en mail på hotline@kantargallup.dk. For at vi hurtigst muligt kan vi behandle din henvendelse har vi brug for to ting: 1) At du skriver tydeligt, at du vil afmeldes GallupForum (hvis du f.eks. svarer på en invitation og skriver "vil ikke svare" har vi svært ved at vide, om det er den pågældende undersøgelse eller GallupForum generelt, du ikke ønsker at deltage i). 2) At du angiver den mailadresse, du er tilmeldt med. Hvis du skriver fra en anden mailadresse end den, du er tilmeldt med vil vi ikke kunne finde dig i vores system, og vi vil være nødt til at skrive tilbage for at få næmere information, og så tager det længere tid før du bliver udmeldt.

Jeg har afmeldt mig via email, men modtager stadig invitationer til undersøgelser.

Der kan gå et par dage fra du sender os en mail om, at du vil afmeldes, til det bliver registreret. Når vi noterer at du ikke længere vil være medlem får du en mail hvor vi bekræfter din udmeldelse.

Hvis du i dagene efter din udmeldelse alligevel modtager flere mails fra os, drejer det sig om undersøgelser, du allerede er udtrukket til at deltage i. Vi udvælger dig naturligvis ikke til nye undersøgelser, og du kan derfor blot se bort fra eventuelle mails fra os.

Hvad indebærer Webmåling, som der spørges om ved tilmeldingen til GallupForum?

At være tilmeldt webmålingen indebærer blot, at vi via cookies på din computer kan se, hvilke overordnede typer af hjemmesider, du besøger. Kantar Media kobler så disse oplysninger med dine baggrundsdata fra Gallupforum (f.eks. køn, alder, indkomstgruppe, bopælskommune og lignende), hvilket giver os et billede af hvilke websider, der er mest populære i forskellige befolkningsgrupper (f.eks. blandt kvinder og mænd). Som med al anden deltagelse i Kantar Media er man naturligvis 100 % anonym. Det er kun baggrundsdata, der gives videre, og de kan ikke samles til en ”hel” person igen.

Jeg har fortrudt tilmelding til Webmåling

Hvis du ikke længere ønsker at deltage i webmålingen skal du give os besked om dette pr. email (hotline@kantargallup.dk). Derefter vil Kantar Media ikke længere koble oplysninger fra cookies med dine baggrundsdata fra GallupForum (f.eks. køn, alder, indkomstgruppe, bopælskommune og lignende). Dog ligger de respektive cookies stadig på den computer, hvorfra du sagde ja til Webmålingen i første omgang, også selvom Kantar Media ikke længere benytter sig af dem.

Du deltager stadig i GallupForum selvom du ikke er en del af Webmålingen.

Jeg er nyt medlem af Gallup Forum

Der kan gå et par uger fra du tilmelder dig til du begynder at modtage undersøgelser. Velkommen til - vi håber, du bliver glad for at være medlem.

Jeg vil gerne holde en pause fra Gallup Forum

Det er altid muligt at holde en pause fra GallupForum, hvis du i en periode ikke har tid eller overskud til at deltage. Det eneste vi har behov for at vide er, hvornår du vil sættes på standby, og hvornår du ønsker, at vi skal aktivere dig igen. Disse informationer skal du sende i en mail til hotline@kantargallup.dk.

Hvis du er på standby når vi laver vores årlige opdatering af baggrundsdata skal du være opmærksom på, at vi uanset hvad sender dig opdateringsundersøgelsen. Du er nødt til at svare på denne for at du igen kan blive aktiv i GallupForum. Opdateringsundersøgelsen gennemføres typisk i november måned.

Hvis du, mod forventning, modtager flere mails fra os imens du er på standby, drejer det sig om undersøgelser, du allerede er udtrukket til at deltage i. Vi udvælger dig naturligvis ikke til nye undersøgelser så længe du er på standby, og du kan derfor blot se bort fra eventuelle mails fra os.

Hvorfor modtager jeg sms’er med påmindelse om deltagelse?

Når vi laver undersøgelser med kort svarfrist eller lige mangler de sidste besvarelser sender vi af og til en sms. Vi kan se, at rigtig mange medlemmer reagerer hurtigt på den form for påmindelse om undersøgelsen.

Da du udfyldte vores opdateringsundersøgelse gav du os i den forbindelse samtykke til at kontakte dig. Formuleringen fra vores side lød således:

Vi har nogle gange brug for at kunne kontakte vores deltagere på mobiltelefon. Det kan f.eks. være aktuelt at sende en SMS for at gøre opmærksom på, at der ligger en ny undersøgelse klar.

Vi vil derfor bede dig notere dit mobilnummer nedenfor. Hvis du ikke har en mobiltelefon, eller du ikke ønsker at oplyse nummeret, kan du blot markere dette nedenfor. Telefonnummeret benyttes ikke til salg, og vil aldrig blive videregivet til 3. part.

Notér dit telefonnummer med 8 cifre.

Hvis du ikke længere ønsker, at vi kan kontakte dig pr. sms, skal du blot sende en mail til hotline@kantargallup.dk. Du kan også skrive til denne mailadresse hvis du har fået nyt mobilnummer.

Jeg vil gerne ændre mailadresse

Send os en mail på hotline@kantargallup.dk hvor du angiver både den gamle og den nye mailadresse, så vil ændringen blive noteret hos os hurtigst muligt.

Hvis du skulle modtage enkelte mails på den gamle emailadresse kan du blot se bort fra dette. Det skyldes, at din gamle adresse fortsat bliver brugt på de undersøgelser, du allerede er blevet udtrukket til. Når du bliver udvalgt til nye undersøgelser kontakter vi dig naturligvis på din nye mailadresse.

Tekniske problemer

Jeg får vist en skærm med flag og kan ikke komme videre

Hvis du afbryder din besvarelse af en undersøgelse eller holder en længere pause vil du ikke kunne genoptage besvarelsen de næste 10 minutter. Hvis du får vist skærmen med flagene skal du blot lukke din browser ned og klikke på pil eller link til undersøgelsen igen et kvarters tid senere.

I enkelte tilfælde oplever vi desværre at man bliver "låst" på skærmen med flag, også selv om der er gået mere end 10 minutter. Vi er i løbende dialog med vores softwareleverandør om at få løst dette problem, og indtil da kan vi desværre kun undskylde ulejligheden.

Jeg har problemer med afspilning af film, og jeg benytter Apple-produkt, tablet eller smartphone til at besvare undersøgelserne

Vi er meget opmærksomme på, at brugen af grafik-programmet Flas skaber problemer for nogle af vores deltagere. Det er i de fleste tilfælde muligt at svare fra Apple-produkter, smartphones og tablets, men visse spørgsmålstyper samt afspilning af lyd- og filmklip volder desværre stadig problemer.

Desværre er vi på dette punkt afhængige af vores softwareleverandører. De har endnu ikke fået skabt en løsning til afspilning af lyd- og filmklip, der ikke bruger Flash, men vi ved, at de arbejder på sagen, og vi regner med at have en løsning næste gang, vi får en ny version af vores software, hvilket gerne skulle være i løbet af i år. I de fleste undersøgelser, der gør brug af Flash, vil der være nogle lyd- og/eller billedtests i starten, og man kan her blive sorteret fra, hvis man ikke har Flash. Dog er det desværre ikke muligt for os at implementere disse test i alle undersøgelser, da nogle undersøgelser produceres hos vores internationale samarbejdspartnere.

Såfremt du primært benytter Apple-produkter, smartphones eller tablets til at besvare vores undersøgelser bedes du sende os en email om, at du ikke kan benytte Flash-programmet. Vi vil herefter, så vidt muligt, sortere den slags undersøgelser fra, så du ikke modtager invitationer til dem. Skulle du alligevel modtage undersøgelser, der gør brug af Flash, beklager vi naturligvis og håber på din forståelse.

Jeg har problemer med afspilning af film, og jeg benytter Windows PC til at besvare undersøgelserne

Umiddelbart bør undersøgelsen virke på alle Windows computere, men indstillinger på din computer kan forhindre undersøgelsen i at køre korrekt. Vi undersøger naturligvis sagen, og du hører fra os, hvis der er fejl i undersøgelsen. Hvis ikke, kan du blot se bort fra denne undersøgelse, samt de påmindelser om manglende deltagelse, der eventuelt måtte komme.

Jeg kan ikke afspille lyd

I de fleste undersøgelser, der gør brug af lyd og/eller billeder, vil der være nogle lyd- og/eller billedtests i starten. Hvis du blot her klikker af ud for den svarmulighed, at du ikke hører/ser noget (der kommer flere skærme, og det skal gøres ved dem alle), så bliver du screenet fra, og modtager dermed ikke rykkere for manglende deltagelse i undersøgelsen. Derudover deltager du på denne måde stadig i lodtrækningen om gavekort.

Hvorfor stilles de samme spørgsmål om lyd flere gange?

Årsagen til, at undersøgelsen kører i ring er, at du ikke bliver sorteret fra på første skærm, da du lige skal have mulighed for eksempelvis at skrue op for lyden på din computer. Hvis du ved, at lyden er slået til, skal du blot på alle skærmene med spørgsmål om, hvilken lyd du hører (max 5 skærme) notere, at du ikke hører nogen lyd. Så vil du til sidst blive sorteret fra, og modtager ikke rykkere på undersøgelsen.

Jeg har ikke Flash-programmet

Vi er meget opmærksomme på, at brugen af grafik-programmet Flash skaber problemer for nogle af vores deltagere. Det er i de fleste tilfælde muligt at svare fra smartphones og tablets, men visse spørgsmålstyper samt afspilning af lyd- og filmklip volder desværre stadig problemer.

Desværre er vi på dette punkt afhængige af vores softwareleverandører. De har endnu ikke fået skabt en løsning til afspilning af lyd- og filmklip, der ikke bruger Flash. Men vi ved, at de arbejder på sagen, og vi regner med at have en løsning næste gang, vi får en ny version af vores software, hvilket gerne skulle være i løbet af i år. I de fleste undersøgelser, der gør brug af Flash, vil der være nogle lyd- og/eller billedtests i starten, og man kan her blive sorteret fra, hvis man ikke har Flash. Dog er det desværre ikke muligt for os at implementere disse test i alle undersøgelser, da nogle undersøgelser produceres hos vores internationale samarbejdspartnere.

Du bedes sende os en email om, at du ikke kan benytte Flash-programmet, og vi vil hurtigst muligt få noteret, at vi så vidt muligt skal sortere undersøgelser, der gør brug af Flash fra, så du ikke modtager invitationer til dem. Skulle du alligevel modtage undersøgelser, der gør brug af Flash beklager vi naturligvis, og håber på din forståelse.

Det tilsendte link er ikke aktivt

Hvis du, når du klikker på pilen eller linket, får en besked om, at linket ikke længere er aktivt, er det fordi undersøgelsen er blevet lukket. De fleste undersøgelser er åbne 5-7 dage, men enkelte har kortere eller længere tidsfrist. Så længe undersøgelsen er åben, kan du altid se tidsfristen på den første skærm efter du har klikket på pilen/linket. Husk at du sagtens kan klikke på linket, og derefter lukke ned uden at gennemføre undersøgelsen med det samme.

Hvorfor er der ingen pil at klikke på i invitationen til undersøgelsen?

Nogle mail-udbydere (f.eks. gmail.com og webnetmail.dk) har det med at ændre i billeder. Derfor ser du ingen pil i dine mails fra os, men i stedet et af to mulige ”billeder”: 1) Et rødt kryds i en firkant, hvor du skal højreklikke og vælge ”Hent” Eller 2) En tom firkant, som du skal holde musen ind over, og så holde Ctrl-knappen nede imens du venstreklikker med musen på den tomme firkant. Alternativt kan du også bruge det link, der står i mailen.

Hvorfor går undersøgelsen i stå / bliver jeg smidt af undersøgelsen efter at have svaret på et par spørgsmål?

Når du har svaret på de første par spørgsmål laver undersøgelsen et tjek af, om den computer/tablet du sidder ved har de nødvendige programmer og it-indstillinger til at køre undersøgelsen. Hvis de ikke er til stede, afsluttes undersøgelsen og det kan ofte opleves ved, at systemet blot går i stå.

Vi beklager, at du oplever problemer med undersøgelsen, og takker dig fordi du ville have haft deltaget i undersøgelsen.

Anonymitet

Hvordan kan jeg være anonym, når I kender min email og mit navn?

Oplysningerne om dit navn og din email bruges kun når vi kontakter dig pr. email. Vi vil hellere skrive ”Kære Dit navn” end ”Kære ingenting”. Men ønsker du ikke at oplyse dit navn kan du blot skrive for eksempel forbogstaverne, eller finde på et andet navn. Det gør ikke den store forskel for os, da det ikke er en information, der indgår i undersøgelsens data.

Når undersøgelsen er afsluttet, og vi skal bearbejde data, fjerner vi først alle informationer der kan identificere dig (f.eks. navn og email) fra din besvarelse. På den måde sikrer vi, at den videre behandling af data sker i fuldstændig anonymiseret form.

Jeg oplyser blandt andet postnummer og fødselsdato. Hvad bruges det til?

Man er altid anonym, når man deltager i Kantar Medias undersøgelser, uanset om det er via internettet, telefonen eller ansigt til ansigt. Årsagen til, at vi beder om informationer som for eksempel fødselsdato og bopælskommune er, så vi kan sortere i de undersøgelser, vi sender dig. Nogle undersøgelser henvender sig for eksempel kun til bestemte aldersgrupper eller geografiske områder.

Derudover er det vigtigt for os at få et repræsentativt udsnit af den danske befolkning til at deltage i undersøgelserne, og her kommer blandt andet parametrene køn, alder og uddannelse i spil.

Jeg er blevet ringet op af firmaer efter at have deltaget i en Gallup-undersøgelse

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til tredje part, og der må derfor være tale om et uheldigt sammentræf i forhold til, at du er blevet ringet op af diverse firmaer. Man er altid anonym, når man deltager i Kantar Medias undersøgelser, uanset om det er via internettet, telefonen eller ansigt til ansigt.

 

Gavekort og andre præmier

Jeg har vundet i lodtrækningen - hvad gør jeg nu?

I den mail, du har modtaget om at du har vundet, finder du instruktioner til hvordan du indløser præmien. Vi anbefaler, at du indløser din præmie hurtigst muligt, så du ikke glemmer det igen.

Min mail om vundet gavekort er blevet væk

Send os en mail på hotline@kantargallup.dk, hvor du skriver ca. hvornår du vandt i lodtrækningen og hvilken email-adresse, du er tilmeldt med, så vil vi hurtigst muligt genfremsende mailen med gavekortskoden.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke modtager det indløste gavekort?

Det er GoGift.com der står for det praktiske arbejde i forbindelse med gavekortene. Derfor skal du rette henvendelse til dem. Du kan enten besøge deres hjemmeside, skrive til dem på info@gavekortet.dk eller ringe til dem på 38 23 70 20 (på hverdage mellem 9 og 16).