PRIVACY POLICY & COOKIES

Kantar Gallups retningslinjer og betingelser for brug af personlige oplysninger ved deltagelse i online-undersøgelser via GallupForum

 

Kantar Gallup er Danmarks største markedsanalyseselskab, og vi gennemfører markedsundersøgelser for både offentlige og private organisationer og virksomheder. Resultaterne udgør et vigtigt beslutningsgrundlag for vores kunder, og ved at deltage i markedsundersøgelser får du mulighed for at give udtryk for dine synspunkter.

I Kantar Gallups retningslinjer og betingelser for deltagelse i onlineundersøgelser via GallupForum kan du læse om følgende områder:

 

1. Gældende love og regler

Kantar Gallups forretning er afhængig af, at så mange befolkningsgrupper som muligt deltager i vores undersøgelser. Det er derfor afgørende, at vi følger alle gældende love og regler på området og på alle måder driver virksomhed på en sådan måde, at befolkningen har tillid til, at vi varetager behovet for anonymitet og værner om personlige oplysninger.

Kantar Gallup gennemfører alle undersøgelser under iagttagelse af brancheforeningen ICC/ESOMAR i henhold til retningslinjer og tilladelse fra Datatilsynet og i overensstemmelse med den fælles europæiske persondataforordning (GDPR). Vores rutiner som ISO-certificeret virksomhed gennem Dansk Standard sikrer, at vi i enhver henseende overholder gældende lovgivning vedrørende indsamling og håndtering af personlige oplysninger.

 

2. Personhenførbare oplysninger

Kantar Gallup indsamler ingen personhenførbare oplysninger, uden at du på forhånd er gjort bekendt med det og har givet dit elektroniske samtykke. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og vi sender hverken spam eller anden uadresseret kommerciel post til personer, der deltager i GallupForums undersøgelser.

Som deltager i GallupForum bliver du i den indledende tilmeldingsundersøgelse bedt om at opgive personlige kontaktoplysninger (som navn eller e-mail). Dette er udelukkende for at Kantar Gallup, og kun Kantar Gallup, skal kunne kontakte dig i forbindelse med invitationer samt ved lodtrækning af præmier, eller hvis der i forbindelse med en undersøgelse er behov for at kontakte de deltagende personer på et senere tidspunkt. Disse oplysninger vil aldrig kunne identificeres i det endelige datamateriale, eller på anden måde blive videregivet til 3. part.

Du har ret til at se de personhenførbare oplysninger, der er registreret om dig, og du kan mod identifikation af din person få indsigt, hvis du beder om det.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at bede om at oplysningerne ændres eller fjernes. Hvis dette er tilfældet, så giv os venligst besked via e-mail på hotline@tns-gallup.dk. I sådanne tilfælde vil vi efterkomme din forespørgsel inden for 30 dage.

 

3. Lagring af oplysninger

Når du tilmelder dig GallupForum og deltager i GallupForums undersøgelser - herunder også webmålingen - giver du samtidig samtykke til, at dine svar og oplysninger bliver lagret og brugt af os til markedsundersøgelsesformål, analyse, intern administration, intern oplæring og til at opfylde vores forpligtelser overfor dig.

 

4. Webmåling og cookies

Såfremt du som panelist har givet accept til det, registrerer Kantar Gallup dine besøg på en række af landets største websider ved hjælp af cookies.

Det betyder, at du automatisk og uden at skulle foretage dig noget, deltager i vores webmåling, der kortlægger danskernes færden på en række af de største danske kommercielle websider. Formålet er at identificere, hvilke brugertyper der besøger hvilke websider og dermed hjælpe vores kunder til at målrette websidernes indhold og kommunikation mod brugerne.

Målingen finder sted ved hjælp af såkaldte cookies.

Du kan læse nærmere om vores brug af cookies i Kantar Gallups cookiepolitik, som du finder her.

Disse cookies kobler vi efterfølgende med dine baggrundsdata fra GallupForum (f.eks. køn, alder, indkomstgruppe, bopælskommune og lignende), hvilket giver os et billede af hvilke websider, der er mest populære i forskellige befolkningsgrupper (f.eks. blandt kvinder og mænd).

Kantar Gallup indsamler ikke e-mail- eller chatbeskeder eller registrerer passwords og andre fortrolige oplysninger.

Kantar Gallup bruger udelukkende de indsamlede data fra webmålingen til statistisk analyse, og den information vi videregiver til vores kunder vil være i anonymiseret form.

Når du giver samtykke til at deltage i webmålingen, samtykker du samtidig også til den videregivelse af dine oplysninger, som er beskrevet i punkt 6.2.2.

Det er selvfølgelig frivilligt at deltage i webmålingen. Du kan til hver en tid framelde dig, når du ikke længere ønsker at deltage, og stadig fortsætte som medlem af GallupForum.

 

5. Om GallupForum

GallupForum er Kantar Gallups store danske internetpanel. Mere end 50.000 personer over 14 år med bopæl i Danmark er medlemmer af panelet, der dækker praktisk taget alle grupper af befolkningen. Idéen med panelet er bl.a., at det skal være nemmere for dig at deltage i markeds- og opinionsundersøgelser.

GallupForum har eksisteret siden december 2002, og vi gennemfører hvert år flere tusinde forskellige undersøgelser, heriblandt medie- og produktmålinger samt danskernes holdning til en lang række forskellige emner inden for politik, kultur, livsstil og velfærd.

Som medlem af GallupForum kan du i ro og mag, og når det passer bedst ind i din hverdag, lade dine meninger og holdninger blive hørt. Samtidig får Kantar Gallup mulighed for hurtigt og effektivt at gennemføre undersøgelser, der f.eks. omfatter billeder eller lyd - noget, der ikke kan lade sig gøre via telefonen.

Alle vores paneldeltagere gennemfører vores indledende profilundersøgelse, hvilket betyder, at vi kender vores paneldeltagere ganske godt i forhold til f.eks. demografi, medievaner og livsstil. Denne indsigt gør det meget nemmere for os at målrette vores undersøgelser og finde de paneldeltagere, der sidder inde med den viden, erfaring og baggrund, som er relevant for den enkelte undersøgelse.

Når vi gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, hvor du passer ind i målgruppen, får du en e-mail med en invitation til at deltage. Al kommunikation mellem dig og os handler udelukkende om opinions- og markedsundersøgelser, og du vil aldrig modtage materialer eller e-mails fra Kantar Gallup, der omfatter nogen form for salg.

Kantar Gallup videregiver aldrig dine personhenførbare informationer, og garanterer, at al information vedrørende vores paneldeltagere behandles fortroligt og at anonymiteten bevares.

Det er til enhver tid frivilligt at deltage i GallupForum, og du kan til enhver tid framelde dig, hvorefter vi ikke fremadrettet vil sende undersøgelser samt kortlægge din webadfærd. Du afmelder dig ved at rette direkte henvendelse til Kantar Gallup på adressen hotline@tns-gallup.dk.

 

6. Persondatapolitik

6.1. Indsamling og anvendelse af data og oplysninger

6.1.1. Kantar Gallup kan koble de oplysninger, du har afgivet i GallupForums tilmeldingsundersøgelse med de svar, du afgiver ved deltagelse i spørgeskemaundersøgelser, samt det webtrafik-data, der løbende bliver registreret af Kantar Gallup ved hjælp af cookies, såfremt du har givet tilsagn til indsamling af webtrafik-data.

6.1.2. Data vil aldrig blive rapporteret på personniveau og svarpersonen vil aldrig i det endelige statistiske materiale kunne identificeres enkeltstående.

6.1.3. De oplysninger, som indsamles ved hjælp af cookies, omfatter følgende obligatoriske oplysninger:

Den fulde URL-adresse (navnet på den webside, som du besøger).
Det præcise tidspunkt, du besøger websiden og såkaldte undersider.
Cookiens præcise fødselstidspunkt.
Din IP-adresse (Et unikt nummer som gør Kantar Gallup i stand til at henføre oplysninger og data til dig).
Hvilken type webbrowser, du anvender (f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Mozilla Firefox).
Hvilken type styresystem, du anvender (f.eks. Windows XP).

Hvis din browser er sat til at acceptere cookies vil det og så være muligt at forbinde separate sidevisninger og dermed se, hvilke websites, der er besøgt efter hinanden.

6.1.4. Ejere af webportaler bruger sommetider URL-adressen til at sende forskellige personlige oplysninger (f.eks. navn, efternavn eller nøgleord brugt i søgemaskinen osv.). Disse oplysninger kan som oftest ses i URL-adressen som et parameter efter et spørgsmålstegn. Kantar Gallup har ikke nogen indflydelse på om ejere af hjemmesider bestemmer sig for at sende personlige oplysninger i åben form i URL-adressen, og ikke anvender metoder til at skjule eller kryptere oplysninger.

I sådanne tilfælde sørger Kantar Gallups målesoftware for at beskytte sådanne personlige oplysninger, og sletter alle data fra URL-adressen i den krypterede protokol http efter spørgsmålstegnet.

 

6.2. Videregivelse af oplysninger og data

6.2.1. Oplysninger og data indsamlet af Kantar Gallup kan videregives til 3. part, med det formål at målrette markedsføring, dog videregives personhenførbare oplysninger ikke.

6.2.2. Specielt for panelister, der har accepteret Webmålingen, gælder at uanset punkt 6.2.1. samtykker du til, at Kantar Gallup kan videregive demografioplysninger, dvs. oplysninger om dit køn, din indkomstklasse og din aldersgruppe, samt din respondentnøgle til Group M Nordic til statistisk analyse på grundlag af data indsamlet ved hjælp af cookies fra Group M Nordic. Din respondentnøgle er den entydige identifikationsnøgle, som Kantar Gallup kan identificere dig ved. Group M Nordic kan ikke identificere dig ud fra de modtagne oplysninger. Du kan læse mere om Group M Nordic cookien i vores cookiepolitik her.

 

6.3. Ret til indsigt mv.

6.3.1. Idet der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

6.3.2. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

 

6.4. Dataansvarlig og henvendelse

6.4.1. Den dataansvarlige er Kantar Gallup, Rådhuspladsen 45, 1550 København V., tlf. 39 27 27 27. Oplysninger kan tillige findes på Kantar Gallups hjemmeside

6.4.2. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af oplysninger og data, kan du rette henvendelse til Kantar Gallup på e-mailadressen hotline@tns-gallup.dk.